Collectie Gelderland

Brief districtcommandant F. v. Burken aan zijn ondergeschikten betreffende het correct dragen van onderscheidingstekens,

Brief districtcommandant F. v. Burken aan zijn ondergeschikten betreffende het correct dragen van onderscheidingstekens, Collectie Peijnenburg, uit map: Geel I, Od en BS Nijmegen (Binnenlandse Strijdkrachten) Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg