Collectie Gelderland

Engelstalige verklaring bevrijding Doetinchem , door geallieerde soldaat

Engelstalige verklaring bevrijding Doetinchem , door geallieerde soldaat Onder andere beschreven wordt een wonderlijke arrestatie van 30 Duitsers, waarbij doorschemerd dat de geallieerde soldaten hen van hun horloges beroofden Genoemd wordt een vertaler genaamd Anthony en een burgemeester Schoutin uit de staf van prins Bernhard Collectie Peijnenburg, uit map: Geel 3, Verbindingsofficieren BNS (Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten) Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg