Collectie Gelderland

Air Despatchers Memorial - metselaar, fundering

Air Despatchers Memorial, Oosterbeek - een metselaar werkt aan de fundering