Collectie Gelderland

Aan dhr Prömel

aan dhr Prömel "26 april 1947' "A. Sattler, Uthleben bei Nordhaufen" "brief betreffende de zoon Manfred Sattler over de plaats waar hij waarschijnlijk is omgekomen en waar hij is begraven"