Collectie Gelderland

Mededeling sluiting tankstation nummer 62 te Rotterdam, door R.A.S.C., 26 mei 1946

Mededeling sluiting tankstation nummer 62 te Rotterdam, door R.A.S.C., 26 mei 1946 Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg