Collectie Gelderland

H.A.R.K.-Actie - Dordrecht

<p>H.A.R.K.-Actie - Dordrecht "Het zal u wellicht bekend zijn, dat overal in den lande, eerst in de 3 zuidelijke provinciën en daarna ook in het andere, sinds begin mei bevrijde gedeelte van ons land, plaatselijke en provinciale comités zijn opgericht, welke zich ten doel stellen hulp in enigerlei vorm te bieden aan de oorlogsslachtoffers. Deze comités trachten dit doel te verwezenlijken door de inzameling van huisraad, huishoudelijke artikelen, kleding, schoeisel en geld" "De hulpactie draagt de naam "Hulp Actie Rode Kruis (H.A.R.K.)</p>