Collectie Gelderland

Georg Ziegler, in militair uniform

Georg Ziegle (geb. 1869, gest. 1951), oom van Hubert, poserend in Pruisisch militair uniform.