Collectie Gelderland

Het Joodsche vraagstuk in Nederland

<p>Het Joodsche vraagstuk in Nederland.</p><p>"Door Prof. Mr. Dr. R. van Genechten.'</p><p>"Een Uitgave van Nenasu."</p><p>" De NSB kende drie categorieën van joden. Ten eerste Nationaal voelende Nederlanders."</p><p>" Ten tweede, orthodoxe joden, die zich afzonderen, omdat zij menen daartoe door God te zijn geroepen."</p><p>" Ten derde. Joden die geen deel hebben aan de nationale gedachte van de NSB."</p><p> </p><p></p><p> </p>