Collectie Gelderland

Indië na WO 2, Java; Vertrek, afscheid, baboe, djongos

<p>Indië na WO 2, Java; Het vertrek van Java. De Jagers naar Sumatra per L.S.T. (Landing Ship Tank) tekst onder foto; Het vertrek van Depek (?), baboes en djongos nemen afscheid</p>