Collectie Gelderland

De Weeklacht van de Vluchteling 1914-1918

<p>De Weeklacht van de Vluchteling 1914-1918.</p><p>&nbsp;"wijze: Zachtjes klinkt het avondklokje"</p><p>&nbsp;"groot is de hulp die de Nederlandse natie aan de Belgische vluchtelingen en aan een klein deel van eigen werkelozen tot dusver betoond heeft, terwijl nochtans het grootste deel van alle verstoken blijft; in weerwil dat het reeds van 't begin der mobilisatie zonder werk zonder voedsel is. Om hierin te voorzien en eerlijk te blijven, terwijl de gevangenissen allerwegen vol zijn, zoo wordt onderstaande declamatie aan de edelen van harte voor minstens 3 cent te koop aangeboden; een voordracht, die onder luide toejuichingen door een aantal zangverenigingen gezongen is"</p>