Collectie Gelderland

Brieven van G. Raaijmakers Sup.Prov. S.C.J. aan de paters, fraters en broeders 1944

<p>brieven van G. Raaijmakers Sup.Prov. S.C.J. aan de paters, fraters en broeders 1944.</p><p>&nbsp;"brief betreffende uittreksels van brieven uit 1943"</p><p>&nbsp;"brief betreffende de ontruiming van Liesbosch"</p><p>&nbsp;"brief betreffende het overlijden van Frater Ouderling"</p><p>&nbsp;"brief betreffende de gevangenschap van vier confraters"</p><p>&nbsp;"brief betreffende de terugkeer van Pater Leblanc"</p><p>&nbsp;"brief betreffende een telegram uit Vaticaanstad"</p><p>&nbsp;"brief betreffende broeder Rosario"</p><p>&nbsp;"brief betreffende het huis in Twello.</p><p>&nbsp;"brief betreffende het feest van het Heilig Hart.</p><p>&nbsp;"brief betreffende het overlijden van Pater Kusters"</p><p>&nbsp;"brief betreffende gegeven van het Missiehuis Sittard en het St. Josef College te Sittard"</p><p>&nbsp;"brief betreffende de benoeming van biechtvaders"</p><p>&nbsp;"brief betreffende het nieuwjaarschrijven"</p><p>&nbsp;"brief 1e vrijdag van mei 1940"</p><p>&nbsp;"brief 1945, rondschrijven"</p><p>&nbsp;Communiteit SCJ</p>