Collectie Gelderland

BNS van Houten aan dhr. Peijnenburg, 19 maart 1945

BNS C.H.J.F. van Houten aan verbindingsofficier Peijnenburg, verzoek contact op te nemen met C.O.R. inspecteur Lt. Noordhof, 19 maart 1945 COR = Centralen Opsporingsraad Collectie Peijnenburg, uit map: Verbindingsofficieren BNS (Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten), Binnenlandse Strijdkrachten Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg