Collectie Gelderland

Foto van advertentie "Gevraagd Bekwame timmerlieden - metselaars - betonwerkers - vlechters - grondwerkers en hulparbeiders" en advertentie "Belangrijk voor werkloozen". Tekst achterop: geen.

Foto van advertentie "Gevraagd Bekwame timmerlieden - metselaars - betonwerkers - vlechters - grondwerkers en hulparbeiders" en advertentie "Belangrijk voor werkloozen". Tekst achterop: geen.