Collectie Gelderland

boekje Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan

boekje Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den strijd tegen Japan. uitgegeven door N.V. Leiter-Nypels te Maastricht in opdracht van sectie XV M.G. Overzeesche gebiedsdeelen.