Collectie Gelderland

kraagembleem Zuid-Afrikaans leger, Prins Alfred's Guard

kraagembleem Zuid-Afrikaans leger, Prins Alfred's Guard, Xhosa schild met daarachter gekruisde assegaai en knobkerrie (geel metaal), battle honour "Umzintzani" (in wit metaal) schuin over schild.