Collectie Gelderland

Bericht - geheim van Ob West Ia/Gen.d.Pi - der Chefs des Generalstabes gez. Westphal

bericht - geheim van Ob West Ia/Gen.d.Pi - der Chefs des Generalstabes gez. Westphal "nr 1499/44 geh" "bericht betreffende het stoppen van het maken van persoolijke graven"