Collectie Gelderland

notulen van de vergadering van de Stichting Nedelands Kunstbezit - 19 juli 1948

notulen van de vergadering van de Stichting Nedelands Kunstbezit - 19 juli 1948 "op het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Den Haag" "aanwezig: dhr Roëll - dhr van Gelder - dhr van der Haagen - dhr hoogendijk - dhr Huysmans - kol. Otto - dhr Six ( toegev.) "afwezig : dhr van Elden - dhr Treep en dhr de Roo van Alderwerelt." "geheim"