Collectie Gelderland

Bevel voor evacuatie, afbakening en inrichting PAT gebieden van Troepencommando Tapanuli, 5 december 1949

Bevel voor evacuatie, afbakening en inrichting PAT gebieden van Troepencommando Tapanuli, 5 december 1949