Collectie Gelderland

Herinneringsalbum. Uitgegeven ter gelegenheid van het veertigjarig regeeringsjubileum van hare majesteit koningin Wilhelmina koningin der Nederlanden

Herinneringsalbum, gepubliceerd in 1938. Artikelen over Wilhelmina, voorzien van foto's. - proclamatie io 1898 van Wilhelmina's aanvaarding van de regering. - ''momenten uit de regeering van H.M. koningin Wilhelmina'' - ''de levensgang onzer koningin'' - ''verloving en huwelijk'' - buitenlandse bezoeken - sport - eerste wereldoorlog - interbellum