Collectie Gelderland

Air Despatchers Memorial - Ginkelse Heide

Air Despatchers Memorial, Oosterbeek - Ginkelse Heide, muziekkorps