Collectie Gelderland

brief van de Minister van Economische Zaken aan Kol. Otto op 23 februari 1949

brief van de Minister van Economische Zaken aan Kol. Otto op 23 februari 1949 "verklaring van geen bezwaar betreffende het optreden van Kol. Otto als Commissaris van de N.V. Smitsvonk"