Collectie Gelderland

Bericht - geheim van Ob West Ia/Gen.d.Pi - der Chefs des Generalstabes gez. Westphal

bericht - geheim van Ob West Ia/Gen.d.Pi - der Chefs des Generalstabes gez. Westphal "Nr - 2643/44 geh" "betreffende bezette objecten die opnieuw ingenomen moeten worden zoals bunkers huizen enz"