Collectie Gelderland

Ned. Indië na WO 2; brug, kapot, militair, voertuig

Ned. Indië na WO 2; enkele militairen kijken naar een kapotte brug tekst achterop: Serie I 318