Collectie Gelderland

Foto schoolgebouw met mensen er voor. Bord: "Bureau repatrieering Oldenzaal Ontvangst centrum". Tekst achterop: "Repatriering arbeiders uit Duitsland".

Foto schoolgebouw met mensen er voor. Bord: "Bureau repatrieering Oldenzaal Ontvangst centrum". Tekst achterop: "Repatriering arbeiders uit Duitsland".