Collectie Gelderland

Schoolatlas van Nederlandsch Oost-Indië"

<p>schoolatlas van Nederlandsch Oost-Indië" "vijfde, herziene en vermeerderde druk" "inhoud - overzichtskaart van Ned Oost-Indië" "Java en Madroera" "West Java' "Midden Java' "Oost Java" "Sumatra" "Noord Sumatra" "Zuid Sumatra" "Borneo" "Celebes" "Ambon" "enige statistische gegevens betreffende Nederlands Oost-Indië - bevolkingscijfers - begroting van Nederlands-Indië voor 1916 - In en uitvoer in ronde cijfers"</p>