Collectie Gelderland

Song and Service Book for Ship and Field ( Army and Navy)

<p>Song and Service Book for Ship and Field ( Army and Navy) "Engelstalig handboek voor de legerdominee. Voor protestanten, rooms-katholieke en Joodse godsdienstige plechtigheden." "1941" "Een begeleidende brief van mevr. Nelisse"</p>