Collectie Gelderland

Proletariërs en Plutocraten aller landen vereenigt u!

Proletariërs en Plutocraten aller landen vereenigt u!, In het teeken van de moreele en geestelijke herbewapening hebben wij elkaar gevonden, Trefwoorden: pamflet, propaganda,