Collectie Gelderland

Foto (reproductie) van krijgsgevangen gemaakte Britse soldaten die door een straat van Den Bosch (waarschijnlijk) lopen. Zij worden begeleid door Duiste soldaten. De foto is gedateerd 19 oktober 1944.

Foto (reproductie) van krijgsgevangen gemaakte Britse soldaten die door een straat van Den Bosch (waarschijnlijk) lopen. Zij worden begeleid door Duiste soldaten. Meedere soldaten kijken naar links omhoog, mogelijk wordt hen iets toegeroepen. De Engelse soldaat (5e van links) lijkt het een en ander gelaten te ondergaan, gezien de lach op zijn gezicht. Op de bewegwijzering tegen de gevel achter de groep wordt de weg naar Amsterdam en Utrecht aangegeven. Ook wijst het naar het "Ortsmitte"