Collectie Gelderland

Aan de R.K. Oud-Gemobiliseerden der Stad Nijmegen, Uitnodiging tot het bijwonen van de volgende kerkelijke oefeningen in de Dekenale Kerk aan de Groenestraat.

Aan de R.K. Oud-Gemobiliseerden der Stad Nijmegen, Uitnodiging tot het bijwonen van de volgende kerkelijke oefeningen in de Dekenale Kerk aan de Groenestraat. "Nijmegen, mei 1941"