Collectie Gelderland

Ontvangstbevestiging Chevrolet, 19 juni 1946

Ontvangstbevestiging Chevrolet, 19 juni 1946 ontvangen van dhr. Peijnenburg door A. van Braam Houckgeest Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg