Collectie Gelderland

Brief districtcommandant H. Verhaak aan dhr. Peijnenburg, 20 februari 1945

Brief districtcommandant H. Verhaak van NBS district 7 (Nijmegen) aan dhr. Peijnenburg, 20 februari 1945 Collectie Peijnenburg, uit map: Geel I, Od en BS Nijmegen (Binnenlandse Strijdkrachten) Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg