Collectie Gelderland

Nijmegen, 22 februari 1944; getroffen electrische trein naast perron

Foto station Nijmegen na het bombardement van 22 februari 1944, restanten getroffen electrische trein. Tekst achterop: "Electr. trein 22-2-1944"