Collectie Gelderland

Wolfsangelspeldje, sportinsigne van de WA

, Wolfsangelspeldje, sportinsigne van de WA Voor mei 1940 was het in Nederland verboden, in uniform een bepaalde politieke richting uit te dragen in het openbaar. Na de mei-dagen was het slechts aan leden van de NSB en hun aanverwante organisaties toegestaan zich in uniform te vertonen. Het boekje Distinctieven der beweging, geeft een overzicht van de veelal op Duitse voorbeelden geinspireerde uniformdelen, distinctieven e.d.. Door Oranje gezinde Nederlanders werden speldjes in de vorm van uit munten gezaagde leeuwtjes of z.g. Wilhelminakopjes gedragen, hetgeen spoedig door de bezetter werd verboden.