Collectie Gelderland

Bericht van de Oberbefehlshaber West / nr 2011/44 geh - 15 november 1944

bericht van de Oberbefehlshaber West / nr 2011/44 geh - 15 november 1944 "Bericht betreffende het onderhoud en instandhouding van straten en bruggen en de Stratenwinterdienst"