Collectie Gelderland

militair, groep, bisschop, jeep, gebouw, aalmoezenier, Soerabaja

grote groep mariniers met in hun midden één matroos (witte pet) - vermoedelijk Van Oijen - en een bisschop. tekst onder deze foto uit een tijdschrift: De bisschop op bezoek bij zijn militaire parochianen: mannen van de Mariniersbrigade rond mgr. Verhoeks, apostolisch vicaris van Soerabaja. Naast den bisschop aalmoezenier Van de Vliet