Collectie Gelderland

Nach Jedem Abschied Gibt's ein Wiedersehn / Eens slaat voor ons toch 't uur van wederzien, 1941

<p> Nach Jedem Abschied Gibt's ein Wiedersehn / Eens slaat voor ons toch 't uur van wederzien van L. Schmidseder en A. v.d. Brande 1941.</p><p>&nbsp;over liefde, de soldaat die afwezig is en de vrouw die trouw blijft </p>