Collectie Gelderland

Bekendmaking, plaatselijke Commandant BS kort na de bevrijding

Bekendmaking door de plaatselijke Commandant BS kort na de bevrijding. Datum en locatie onbekend. 17 regels, waaronder: 1. Ordehandhaving geschiedt door politie en O.D. 3. Nederlands uniform mag niet gedragen worden, lijkt teveel op het Duitsche 4. Rijksduitschers, NSBers enz hebben huisarrest in afwachting van hun gevangenneming 5. Tapverbod! 11. Niemand mag zijn eigen rechter zijn. 15. Jodenwetten opgeheven Collectie Peijnenburg, uit map: Geel I, Od en BS Nijmegen (Binnenlandse Strijdkrachten) Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg