Collectie Gelderland

Landeskrankenkasse für den Kreis Moers in Moers/Niederrhein

Landeskrankenkasse für den Kreis Moers in Moers/Niederrhein "verklaring aan allen verzekerden gepensioneerden dat zij bij deze een polis ontvangen" "30 januari 1942"