Collectie Gelderland

Ned. Indië na WO 2; militair, trein, weg, voertuig

Ned. Indië na WO 2; burger en militaire voertuigen op een weg, parallel aan een spoorweg met een trein waarop militairen zitten