Collectie Gelderland

Rapport hoofdgewest Noord en Oost Nederland tot 31 mei 1945

Rapport hoofdgewest Noord en Oost Nederland tot 31 mei 1945 Rapporten van hooggeplaatse militairen uit Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, de Achterhoek, gebrek aan wapens, uitrusting en benzine, administratieve chaos, tewerkstelling politieke gevangenen, een controle op autopapieren door de militaire politie, waarbij de auto van de heer Peijnenburg bijna werd ingenomen door gebrek aan papieren, 4 pagina's. Collectie Peijnenburg, uit map: Geel 3, Verbindingsofficieren BNS (Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten), Rapporten uitgebracht als verbindingsoff. BNS te Zutphen Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg