Collectie Gelderland

Van de Binnenlandsche Strijdkrachten tot Geregeld Leger, 25 mei 1945

<p>Van de Binnenlandsche Strijdkrachten tot Geregeld Leger, 25 mei 1945 mededeling van C.H.J.F. van Houten, bevelhebber Nederlandsche Strijdkrachten</p>