Collectie Gelderland

geillustreerde kaart - met een tekst serie O schitterende kleuren mijn schild en de betrouwen

collectie Keesing geillustreerde kaart - met een tekst serie O schitterende kleuren mijn schild en de betrouwen sijt ghij, o Godt mijn Heer op u soo wil ick bouwen verlaet mij nemmermeer dat ick doch vroom mach blijven u dienaar taller stondt die tyranny verdrijven die mij mijn hert doorwondt "serie van 6 kaarten" "gemaakt door Ans van Zeyst" "copyright J.H. van Wees jr te Utrecht"