Collectie Gelderland

geïllustreerde kaart - met een tekst serie O schitterende kleuren mijn schild en de betrouwen

<p> geïllustreerde kaart - met een tekst,&nbsp; serie O,&nbsp; schitterende kleuren mijn schild en de betrouwen sijt ghij, o Godt mijn Heer op u soo wil ick bouwen verlaet mij nemmermeer dat ick doch vroom mach blijven u dienaar taller stondt die tyranny verdrijven die mij mijn hert doorwondt.</p><p>&nbsp;"serie van 6 kaarten"</p><p>&nbsp;"gemaakt door Ans van Zeyst"</p><p>&nbsp;"copyright J.H. van Wees jr te Utrecht"</p>