Collectie Gelderland

Rapport 26 januari 1945 bezoek Grevenbicht

<p>Rapport 26 januari 1945 bezoek Grevenbicht inventarisatie situatie in de gemeente inclusief grote gebouwen ter plaatse tevens rapport gesprek met oud-burgemeester Dhr Koten van 31 januari 1945 en rapport 7 februari 1945 bezoek Gronsveld door J. Schellinx, gesprek met dhr. P. Waber aldaar over 28 evacuees.</p><p>&nbsp; J.H.W. Schellinx was van Oct. 1944 t/m Jan. 1946 als controleur werkzaam op het PBVO-Limburg, Bureau Maastricht, Stationsstraat 16. Hoofd-PBVO Mr. P.M.J.L. Janssen. Hij bezocht gemeentes en noteerde het aantal evacuees, gerepatrieerden, leegstaande gebouwen, tekorten, vernielingen etc en overlegde met lokale autoriteiten over de situatie. Vóór 1945 heette deze dienst “Bureau Afvoer Burgerbevolking” (BAB). Ná 1945 werd de naam veranderd in “Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers” (BVO). Er was een Centraal bureau in Den Haag (CBVO) en er waren Provinciale bureaus in de provincies (PBVO). Deze PVBO’s waren, overkoepelende organisaties, die de Gemeentelijke Evacuatiediensten (met de burgemeester als hoofd) moesten ondersteunen in hun werk. Niet alle rapporten zijn van zijn hand en niet alle bezoeken zijn door hem gedaan. Soms staat zijn naam echter duidelijk als rapporteur vermeld.</p>