Collectie Gelderland

Getypte verklaring in het maleis "Padoeka Toean Kapten Brouwers".

<p>Getypte verklaring in het maleis "Padoeka Toean Kapten Brouwers, jang terhormat".</p>