Collectie Gelderland

How I became a member of the underground door Ger Verschuren (kopie)

How I became a member of the underground door Ger Verschuren (kopie) (informeel) Voorin is een brief bijgevoegd van Rob, de zoon van Ger Verschuren, die dit relaas over het verzet in Malden en Heumen aan het museum schonk. Het document is een kopie van de uitgetypte versie en bevat tien verslagen van de oorlogservaringen van Ger Verschuren. Deze verslagen heeft Ger Verschuren verzonden naar Amerika en zijn gericht aan Mr. Ervin Lewis, Mevr. Lewis en Mevr. Jefferson. Zij waren Amerikaanse oorlogsverslaggevers die na de bevrijding bij de familie in huis kwamen en waarmee de familie bevriend raakte. De familie Verschuren woonde gedurende de oorlog in het dorp Malden. 1- Van 18 juli 1942 tot en met 23 december zat hij samen met , naar zijn zeggen, 600 andere Nederlandse burgers gevangen in een kamp in Haaren. Na zijn vrijlating ging hij in het verzet. Hij zocht families om Joodse onderduikers bij onder te brengen. Sommige van deze onderduikers verraadden hun lotgenoten. Ook stal hij distributiebonnen. 2- Na zijn vrijlating moest hij zich wekelijks melden bij de burgemeester. Verder geeft hij drie voorbeelden van moeilijkheden waar hij in de ondergrondse mee te maken kreeg. Zijn baas heette Walter Maris. 3- Zijn vader was ook werkzaam bij de ondergrondse. Samen zamelden ze brood in voor concentratiekamp Vught en samen met nog enkele anderen vrachten ze het illegale nieuwsblad 'Christofoor' uit. Voor dit laatste werd zijn vader opgepakt. Hij en zijn moeder zetten de illegale werkzaamheden van zijn vader voort. Al snel werd zijn vader vrijgelaten om ze de Duitser die hem had gearresteerd hadden omgekocht met een auto. 4- In 1944 zag hij dat Duitse troepen zich terugtrokken uit Frankrijk en België. Eind augustus 1944 moest het verzet de laatste voorbereidingen treffen voor de komst van de Geallieerden. Ger maakte een lijst met mensen die te vertrouwen waren, want dit was belangrijk voor na de bevrijding. 5- De voorbereidingen gingen verder. De bezetter wilde een landingsbaan maken voor vliegtuigen bij Keent. Hiervoor hadden ze arbeiders nodig. Daarop verspreidden Ger en zijn vader een brief in het dorp dat meewerken hieraan hoog verraad was. Indien de Duitsers een brug zouden vernietigen had het verzet een noodbrug klaar liggen. Op de vrijdag voor de bevrijding haalden de Dutisers alle mannen uit het dorp op om mee te werken aan de verdediging. Hij en zijn vader verschuilden zich. 6- Op 17 september 1944 vond de bevrijding plaats. Het hele dorp was gewaarschuwd. Ze zagen bommenjagers overkomen en parachutisten landen. 7- Op 18 september maakte hij kennis met een Amerikaanse militair van de Airborne. Hij trad op als tolk voor zijn baas met een Amerikaanse officier. Zijn vader verving na de bevrijding tijdelijk de functie van burgemeester in opdracht van een Britse kolonel, want de huidige burgemeester zou niet te vertrouwen zijn geweest. Hij en het verzet hielpen om collaborateurs en Duitse militairen te arresteren. 8- Zijn vader zorgde voor de inkwartiering van Britse troepen op 19 september. Bij Nijmegen werd flink gevochten en daardoor kwamen er veel evacueés in Malden. Binnen enkele dagen vertrokken de evacueés naar omgeving Eindhoven. Het gezin had zelf een Britse oorlogscorrespondent in huis en daar kwamen later nog zes Engelse militairen bij. De ondergrondse werkte samen met de Britten, Amerikanen en de Prinses Irene Brigade. 9- Hij en Maris probeerden steeds in contact te komen met de Nijmeegse ondergrondse. Hij en zijn vader gingen informatie verzamelen voor de Nederlandse regering over de oorlogsburgemeester om aan te tonen dat hij 'fout' was. 10- De oude burgemeester werd weer aangesteld. Ger en zijn vader waren teleurgesteld. De ondergrondse van Malden werd opgedoekt. Trefwoorden: Malden, verzet, vergeldingen, gevangenschap, onderduiken, distributiebonnen, illegale krant, Christofoor, bevrijding, Airborne, inkwartiering, Prinses Irene Brigade, 'foute' burgemeester, collaborateurs