Collectie Gelderland

Nederland onder het slavenjuk

<p>.</p><p>&nbsp;Nederland onder het slavenjuk onderduiken" "des avonds bij 'n kaarsje" "te voet naar betere oorden" "voor 1 mud piepers ( koopje )" "centrale keuken" "ruilen voor tarwe" "ons weekrantsoen" "vele puinhopen" "suikerbieten als volksvoedsel"</p><p>Inundatie" "razzia's" "eindeloze rijen" "brandhout" serie van 13 kaarten "een uitgave van J.A. Ten Klei jr. te Amsterdam-Holland" </p>