Collectie Gelderland

Brief Anton Bestebeurtje aan Dhr. Peijnenburg, 9 april 1990

Brief Anton Bestebeurtje aan Dhr. Peijnenburg, 9 april 1990 Ter introductie van meegestuurde stukken van Sgt. Beynon over sub-missie Stanley II (onderdeel van missie Clarence, onderdeel van missie Edward). Documenten: 11.28.142 t/m 11.28.146 Gerard H.J. Peijnenburg was betrokken bij de gevechten rond Nijmegen in september 1944 als onderdeel van de 82nd Airborne. Daarna maakte hij als reserve-officier onderdeel uit van de staf van prins Bernhard en trad op als verbindingsofficier met de Bevelhebber Nederlandse Strijdkrachten. Vervolgens vervulde hij diverse hoge functies als ambtenaar van het ministerie van Defensie. De collectie is geschonken door zijn zoon Adriaan Peijnenburg