Collectie Gelderland

Ned. Indië na WO 2; schip, haven, kielzog

Ned. Indië na WO 2; gemaakt vanaf een schip, kielzog, zichtbaar is een boot in een kleine haven met loodsen