Collectie Gelderland

De Waarheid woensdag 9 mei 1945

De Waarheid woensdag 9 mei 1945 "Volksdagblad voor Nederland 5e jaargang no 26" "Capitulatie van Nazi-Duitschland te Berlijn ondertekend - Moskou verkondigt officieel het einde van de strijd" "De beul van Amersfoort gearresteerd" "Eerste schepen te Rotterdam' "Seyss-Inquart gegrepen" "Het recht op zelfbeschikking" "Kaalknippen verboden" 'De plundering van onze Spoorwegen - Ir. Hupkes over de staking"