Collectie Gelderland

Mooi Holland, door S. Boers en J. Hakker

<p> Mooi Holland, door S. Boers en J. Hakker.&nbsp; bevrijdingsmuziek.</p><p>&nbsp; nationalistische tekst&nbsp;</p><p>''k heb Hollandsch bloed in d'aderen, van vreemde smetten vrij;"</p><p>&nbsp; bladmuziek </p>